newonce.paper #9
buy

W #9 podejmujemy temat zmiany. Tworząc ten numer, fizycznie byliśmy w Europie Środkowo-Wschodniej, ale czuliśmy, że nasz przekaz jest uniwersalny, a pojęcie niedookreślonej zmiany jest tożsame dla większości ludzi na całym świecie.

In issue #9 we take up the theme of change. Our authors are based in Central and Eastern Europe, but we felt that our message is universal, and the sense of unspecified change is the same for most people around the world.

WYWIADY: Antonina Nowacka, Mala Herba, Zaumne
ZDJĘCIA: Bielska, Gaska, Zielińska, Grygoruk, Wieczorek, Wasiuchnik, Powierża
TEKSTY: Borowicz, Markiewka, Drenda, Kalinowski, Alekseeva, Sobczak, Podhalicz, Sobczyński, Klimczak
We can into space
Katarzyna Bielska
pages: 62-73

Mimo znikomej użyteczności handel kryptowalutami trwa w najlepsze. Większość blockchainów, w tym dwa największe, czyli Bitcoin i Ethereum, korzysta z metody uwierzytelniania danych Proof of Work. Aby weryfikować dane i generować nowe tokeny w Proof of Work, potrzeba ciągle więcej i więcej mocy obliczeniowej i prądu. Już teraz, gdyby Bitcoin był państwem, znalazłby się w pierwszej trzydziestce pod względem zużycia energii.

Despite its negligible utility, cryptocurrency trading continues. Most blockchains, including the two largest, Bitcoin and Ethereum, use the Proof of Work data authentication. The verification of data and generation of new tokens in Proof of Work requires an ever-increasing amount of computing power and electricity. If Bitcoin were a state, it would be in the top 30 in terms of power consumption.

Wojtek Borowicz
Łańcuch niespełnionych obietnic / A chain of broken promises
pages: 42-49 newonce.paper
Human
Krzysztof Powierża
pages: 174-189
Syntagma
Karol Grygoruk
pages: 100-109

Poza światem sztuki i klubową społecznością nie jest tak różowo. „Świadomość polskiego społeczeństwa na temat społeczności LGBTQIA+, a szczególnie osób niebinarnych i trans, jest niewielka, co może wynikać z braku edukacji czy propagowania homofobicznych i transfobicznych postaw przez osoby o sile opiniotwórczej.

Outside the art world and the club community, things aren’t as rosy. “The awareness of the LGBTQIA+ community in Polish society, especially non-binary and trans people, is low, which may be due to a lack of education or the promotion of homophobic and transphobic attitudes by the current establishment.

Paweł Kalinowski
Hymn osobistej wolności / The anthem of personal freedom
pages: 190-195 newonce.paper
Enlightenment
Marccelo Gaska
pages: 32-41
buy
newonce.paper #8 to manifest. W najnowszym numerze przyglądamy się współczesnym podziałom, nowym definicjom wolności i rozwojowi technologii, który coraz mocniej ingeruje w nasze życie. Robimy to, bo mamy wrażenie, że znaleźliśmy się w wyjątkowym czasie, który może okazać się rewolucyjnym. Całym #8 newonce.paper zadajemy pytanie o kierunek tych zmian, jednocześnie spoglądając w przeszłość i zastanawiając się, gdzie leży ich źródło.
WYWIADY: Zimpel, EABS/Błoto, Sinjin Hawke & Zora Jones, SIKSA, Przegalińska ZDJĘCIA: Zielińska, Banet, Grygoruk, Krivich, Wrońska, Tatiana + Karol, Wasiuchnik, Turczyńska TEKSTY: Kalinowski, Podhalicz, Sobczyński, Pawlak, Usenko, Klimczak